معنی و ترجمه کلمه طرح یا الگوى اصلى به انگلیسی طرح یا الگوى اصلى یعنی چه

طرح یا الگوى اصلى

archetype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها