معنی و ترجمه کلمه طرح یا نقشه اى تهیه کردن به انگلیسی طرح یا نقشه اى تهیه کردن یعنی چه

طرح یا نقشه اى تهیه کردن

schematize

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها