معنی و ترجمه کلمه طرز ایستادن یا قرار گرفتن به انگلیسی طرز ایستادن یا قرار گرفتن یعنی چه

طرز ایستادن یا قرار گرفتن

posture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها