معنی و ترجمه کلمه طرز حکومت هیئت دولت به انگلیسی طرز حکومت هیئت دولت یعنی چه

طرز حکومت هیئت دولت

government

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها