معنی و ترجمه کلمه طرز حکومت به انگلیسی طرز حکومت یعنی چه

طرز حکومت

polity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها