معنی و ترجمه کلمه طرز پخش و انتشار موجودات در مناطق جغرافیایى به انگلیسی طرز پخش و انتشار موجودات در مناطق جغرافیایى یعنی چه

طرز پخش و انتشار موجودات در مناطق جغرافیایى

zonation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها