معنی و ترجمه کلمه طرز گفتار به انگلیسی طرز گفتار یعنی چه

طرز گفتار

articulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها