معنی و ترجمه کلمه طرز یونانى به انگلیسی طرز یونانى یعنی چه

طرز یونانى

grecism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها