معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از آزادى فردى به انگلیسی طرفدارى از آزادى فردى یعنی چه

طرفدارى از آزادى فردى

libertarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها