معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از اتحاد کشورهاى آمریکایى به انگلیسی طرفدارى از اتحاد کشورهاى آمریکایى یعنی چه

طرفدارى از اتحاد کشورهاى آمریکایى

pan americanism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها