معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از رژیم سلطنتى به انگلیسی طرفدارى از رژیم سلطنتى یعنی چه

طرفدارى از رژیم سلطنتى

royalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها