معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از زنان به انگلیسی طرفدارى از زنان یعنی چه

طرفدارى از زنان

feminism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها