معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از منع نوشابه هاى الکلى به انگلیسی طرفدارى از منع نوشابه هاى الکلى یعنی چه

طرفدارى از منع نوشابه هاى الکلى

temperance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها