معنی و ترجمه کلمه طرفدار آزادى اراده به انگلیسی طرفدار آزادى اراده یعنی چه

طرفدار آزادى اراده

libertarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها