معنی و ترجمه کلمه طرفدار آزادى فردى به انگلیسی طرفدار آزادى فردى یعنی چه

طرفدار آزادى فردى

libertarian

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها