معنی و ترجمه کلمه طرفدار استدلال نظرى به انگلیسی طرفدار استدلال نظرى یعنی چه

طرفدار استدلال نظرى

theorist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها