معنی و ترجمه کلمه طرفدار استقلال داخلى به انگلیسی طرفدار استقلال داخلى یعنی چه

طرفدار استقلال داخلى

autonomist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها