معنی و ترجمه کلمه طرفدار اصول حکومت ملى به انگلیسی طرفدار اصول حکومت ملى یعنی چه

طرفدار اصول حکومت ملى

democrat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها