معنی و ترجمه کلمه طرفدار انگلیسها به انگلیسی طرفدار انگلیسها یعنی چه

طرفدار انگلیسها

anglophile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها