معنی و ترجمه کلمه طرفدار برترى نژادى به انگلیسی طرفدار برترى نژادى یعنی چه

طرفدار برترى نژادى

ethnocentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها