معنی و ترجمه کلمه طرفدار تفوق نژادى سفید پوستان به انگلیسی طرفدار تفوق نژادى سفید پوستان یعنی چه

طرفدار تفوق نژادى سفید پوستان

white supremacist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها