معنی و ترجمه کلمه طرفدار تمرکز به انگلیسی طرفدار تمرکز یعنی چه

طرفدار تمرکز

centralist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها