معنی و ترجمه کلمه طرفدار حقوق زنان به انگلیسی طرفدار حقوق زنان یعنی چه

طرفدار حقوق زنان

feminist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها