معنی و ترجمه کلمه طرفدار حمایت از مصنوعات داخلى به انگلیسی طرفدار حمایت از مصنوعات داخلى یعنی چه

طرفدار حمایت از مصنوعات داخلى

protectionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها