معنی و ترجمه کلمه طرفدار حکومت جهانى به انگلیسی طرفدار حکومت جهانى یعنی چه

طرفدار حکومت جهانى

world federalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها