معنی و ترجمه کلمه طرفدار دولت فدرال به انگلیسی طرفدار دولت فدرال یعنی چه

طرفدار دولت فدرال

federalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها