معنی و ترجمه کلمه طرفدار سلطنت به انگلیسی طرفدار سلطنت یعنی چه

طرفدار سلطنت

royalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها