معنی و ترجمه کلمه طرفدار سیاست موازنه اقتصادى به انگلیسی طرفدار سیاست موازنه اقتصادى یعنی چه

طرفدار سیاست موازنه اقتصادى

mercantilist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها