معنی و ترجمه کلمه طرفدار سیاست موازنه به انگلیسی طرفدار سیاست موازنه یعنی چه

طرفدار سیاست موازنه

equilibrist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها