معنی و ترجمه کلمه طرفدار سیاه پوست به انگلیسی طرفدار سیاه پوست یعنی چه

طرفدار سیاه پوست

negrophile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها