معنی و ترجمه کلمه طرفدار صنایع زیبا به انگلیسی طرفدار صنایع زیبا یعنی چه

طرفدار صنایع زیبا

aesthete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها