معنی و ترجمه کلمه طرفدار فرهنگ اسلاو به انگلیسی طرفدار فرهنگ اسلاو یعنی چه

طرفدار فرهنگ اسلاو

slavophil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها