معنی و ترجمه کلمه طرفدار مرام اشتراکى به انگلیسی طرفدار مرام اشتراکى یعنی چه

طرفدار مرام اشتراکى

communist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها