معنی و ترجمه کلمه طرفدار منع استعمال مشروبات الکلى به انگلیسی طرفدار منع استعمال مشروبات الکلى یعنی چه

طرفدار منع استعمال مشروبات الکلى

teetotaler
teetotaller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها