معنی و ترجمه کلمه طرفدار نهضت تمرکز یهود در فلسطین به انگلیسی طرفدار نهضت تمرکز یهود در فلسطین یعنی چه

طرفدار نهضت تمرکز یهود در فلسطین

zionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها