معنی و ترجمه کلمه طرفدار یزدان سالارى به انگلیسی طرفدار یزدان سالارى یعنی چه

طرفدار یزدان سالارى

theocrat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها