معنی و ترجمه کلمه طرف دعوى به انگلیسی طرف دعوى یعنی چه

طرف دعوى

litigant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها