معنی و ترجمه کلمه طرف معامله به انگلیسی طرف معامله یعنی چه

طرف معامله

correspondent
treater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها