معنی و ترجمه کلمه طعمه شکارى به انگلیسی طعمه شکارى یعنی چه

طعمه شکارى

raven
ravin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها