معنی و ترجمه کلمه طعمه یا دام یا تورى براى گرفتن اردک و مرغان دیگر به انگلیسی طعمه یا دام یا تورى براى گرفتن اردک و مرغان دیگر یعنی چه

طعمه یا دام یا تورى براى گرفتن اردک و مرغان دیگر

decoy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها