معنی و ترجمه کلمه طعم به انگلیسی طعم یعنی چه

طعم

flavor
flavour
gusto
odor
odour
palate
relish
savor
savour
smack
taste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها