معنی و ترجمه کلمه طعنه آمیزى به انگلیسی طعنه آمیزى یعنی چه

طعنه آمیزى

piquancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها