معنی و ترجمه کلمه طعنه آمیز به انگلیسی طعنه آمیز یعنی چه

طعنه آمیز

backhanded
biting
bitter
ironic
nippy
sarcastic
sardonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها