معنی و ترجمه کلمه طغیان به انگلیسی طغیان یعنی چه

طغیان

flowage
insurgence
insurgency
insurrection
mutation
mutiny
outbreak
outburst
outflow
overflow
rebellion
revolt
tornado
uprising

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها