معنی و ترجمه کلمه طفره زدن از به انگلیسی طفره زدن از یعنی چه

طفره زدن از

evade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها