معنی و ترجمه کلمه طفره نزدنى به انگلیسی طفره نزدنى یعنی چه

طفره نزدنى

ineludible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها