معنی و ترجمه کلمه طفره پذیر به انگلیسی طفره پذیر یعنی چه

طفره پذیر

evadable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها