معنی و ترجمه کلمه طفره به انگلیسی طفره یعنی چه

طفره

avoidance
baulk
ca'canny
dalliance
elusion
evasion
fetch
goby
jink
procrastination
put off
stall
subterfuge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها