معنی و ترجمه کلمه طفل رضیع به انگلیسی طفل رضیع یعنی چه

طفل رضیع

suckle
suckling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها