معنی و ترجمه کلمه طفل شیرخوار به انگلیسی طفل شیرخوار یعنی چه

طفل شیرخوار

fosterling
sucker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها